Je orthodontische behandeling ….

1. Je eerste bezoek

Het eerste bezoek aan de orthodontist is vooral bedoeld als kennismaking. Soms wordt er ook al een foto van je gebit genomen, om te zien hoever je gebit ontwikkeld is. De orthodontist zal, na dit eerste onderzoek, je kunnen mededelen dat :

  • Je nog geen behandeling nodig hebt.
  • Het nog wat te vroeg is om te starten met je behandeling, maar de orthodontist(e) wil je regelmatig op controle zien. Op die controles zullen de groei van je gelaat en de ontwikkeling van je gebit van nabij gevolgd worden.
  • Je een behandeling nodig hebt en er worden afspraken gemaakt voor het verzamelen van alle gegevens en het uitgebreid onderzoek.
  • Je eerst wordt terug verwezen naar je tandarts voor verzorging en het op punt stellen van je mondhygiëne.

Kijken wat er aan de hand is

De orthodontist bekijkt je gezicht, kaken en tanden. We maken

  • Foto’s van je gelaat en tanden
  • Röntgenfoto’s van je hoofd en gebit
  • Een intra orale scan van je tanden

Met al die informatie bekijken we wat er aan de hand is met je gebit en alles erom heen.

2. Bespreking van diagnose en behandelplan. Wat gaan we              doen? 

Na onderzoek van foto's, röntgenfoto's en modellen zal blijken wat er moet gebeuren aan je gebit en welke behandeling aangewezen is. Hiervoor maken we een plan van aanpak, een behandelplan. De orthodontist legt je uit wat we gaan doen om je gebit te verbeteren, welke oplossingen er zijn en welk resultaat je kan verwachten. Hij laat je zien welke beugel we daarvoor gaan gebruiken. Ook vertelt hij hoe lang het duurt om het hele behandelplan uit te voeren, en wat het gaat kosten. Dan ben jij aan het woord. Wil jij dat plan mee helpen uitvoeren?
Het is belangrijk dat je tijdens deze zittijd alle informatie krijgt die voor jou noodzakelijk is en dat al je vragen beantwoord worden. Daarom wordt hiervoor ook voldoende tijd uitgetrokken.

3. Het plan uitvoeren

Zeg jij “ja”, dan zal de orthodontist je beugel plaatsen. Daarna kom je om de 4 à 6 weken naar de praktijk om de werking van je beugel te controleren, opnieuw af te stellen of een nieuw draadje te plaatsen. Zo werken we stap voor stap het behandelplan af. Tijdens de behandeling moet je de instructies van de orthodontist en assistentes goed opvolgen en altijd op je afspraak komen omdat dit een snelle en goede vooruitgang van je behandeling bevordert. Je tandarts krijgt vanzelfsprekend ook alle informatie over wat we gaan doen.  Ook blijf je op jaarlijkse controle gaan bij je tandarts.

De nazorg

Hebben jij en je tanden goed meegewerkt en staat alles netjes op zijn plaats? Gefeliciteerd! Het is zover! Je beugel mag eruit! Om ervoor te zorgen dat je tanden mooi blijven staan, krijg je nog een retentie- of nachtbeugeltje. Daarna kom je nog enkele keren op controle om na te gaan of je helemaal tevreden bent. Daarna ben je gelukkig klaar! En wil je zeker blijven van het goede resultaat, bel dan om de zes maanden een keertje naar de praktijk voor een afspraak. Zodoende kunnen we even controleren of alle tanden nog mooi op hun plaats staan.